WhatsApp

Disable Mysql Strict Mode Hatası CentOS/WHM/cPanel

Anasayfa Kurumsal Blog Disable Mysql Strict Mode Hatası CentOS/WHM/cPanel
10 Yorum 5157 Okuma

SSH Kullanarak Mysql Strict Mode Disable Kapatma Whmcs veya farklı bir script kurarken almış olduğunuz Disable Mysql Strict Mode hatasını düzeltmeniz için öncelikle root girişini sahip olmanız ve SSH ile sunucunuza erişiyor olmanız gerekiyor. Aksi halde bu işlemleri yapamayacağınız için Hosting firmanızla iletişime geçmeniz ve bu işlemleri yapmalarını talep etmeniz gerekiyor. O yüzden Vps Hosting, Vds Hosting veya Sunucu yetkinizin olduğunu varsayarak işlemlere başlayalım. Öncelikle Windows kullanıyorsanız putty yardımıyla Mac Os veya Linux kullanıyorsanız terminal ile sunucunuza bağlanıyorsunuz. ilk başta my.cnf kopyalıyoruz. cp -rp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.backup cp -rp /usr/my.cnf /usr/my.cnf.backup Daha sonra my.cnf dosyasını editlemeniz gerekiyor.Bunun için nano veya vi editorünü kullanabilirsiniz. vi /etc/my.cnf veya nano /etc/my.cnf Dosya açıldığında [mysqld] bölümünü buluyoruz. Eğer mevcut değilse ilk etapta yola dikkat edin. /etc/my.cnf ise ve yol hatalı değil kendiniz sayfanın en başına eklemeniz gerekiyor. [mysqld] yazıp alt satıra aşağıdakini yazıyoruz. sql_mode="NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" vi kullanıyorsanız önce ESC (Escape) tuşuna başıyor ve :wq yapıp Enter tuşuna basıp kayıt ediyoruz. Eğer nano editörünü kullanıyorsanız CTRL + X yapın ve y tuşuna basın. Eğer mysql 5.6 kullanıyorsanız aynı işlemleri /usr/my.cnf içinde yapmanız gerekiyor. nano /usr/my.cnf sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES yazan yeri aşağıdaki gibi değiştirin. sql_mode="NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" Ctrl + X ve ” y ” tuşlarına basarak kayıt ediyoruz. Ardından Mysql Servisini resetliyoruz. service mysql restart Evet eğer herşeyi anlattığımız gibi yapmışsanız test ederek aşağıdaki komutu ekrana yazdırmamız gerekiyor. Eğer ekrana aşağıdaki gibi bir ekran gelirse başarıyla işlemleri yapmışsınız demektir. [root@host ~]# mysql -e ‘select @@GLOBAL.sql_mode;’ +—————————————————————————————————-+ | @@GLOBAL.sql_mode | +—————————————————————————————————-+ | NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | +—————————————————————————————————-+ Makale ile ilgili sorularınızı konu altından yorum bölümünü kullanarak yapabilirsiniz.


Sunucu ve Hosting