PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme

Yazılarımız ve Makalelerimiz.

Anasayfa Multi Medya Blog PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme
0 Yorum 150 Okuma

Formdan gelen ad, email veya web site adreslerinin geçerli bir giriş olup olmadığını PHP ile kotrol edebilirsiniz. PHP - Ad Doğrulama Aşağıdaki bu kod ile yazılan isimlerin sadece harf içerip içermediğine bakıp doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $name = test_input($_POST["name"]); if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) { $nameErr = "Only letters and white space allowed"; } PHP - E-mail Doğrulama PHP'nin filter_var() fonksiyonu ile kolay ve güvenli yol ile email adreslerinin doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $email = test_input($_POST["email"]); if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $emailErr = "Invalid email format"; } PHP - URL doğrulama Girilen adresin doru bir url olup olmadığını kotrol edebilirsiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $website = test_input($_POST["website"]); if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) { $websiteErr = "Invalid URL"; } Buradaki verileri sitenizin kayıt veri kodlarındaki uygun yere ekleyerek kullanabilirsiniz.

Okuyucu Yorumları

0 Yorum