PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme

Yazılarımız ve Makalelerimiz.

Anasayfa Multi Medya Blog PHP ile Formdan Gelen Verinin Doğruluğunu Kontrol Etme
10 Yorum 526 Okuma

Formdan gelen ad, email veya web site adreslerinin geçerli bir giriş olup olmadığını PHP ile kotrol edebilirsiniz. PHP - Ad Doğrulama Aşağıdaki bu kod ile yazılan isimlerin sadece harf içerip içermediğine bakıp doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $name = test_input($_POST["name"]); if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) { $nameErr = "Only letters and white space allowed"; } PHP - E-mail Doğrulama PHP'nin filter_var() fonksiyonu ile kolay ve güvenli yol ile email adreslerinin doğruluğunu kontrol edebilrisiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $email = test_input($_POST["email"]); if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $emailErr = "Invalid email format"; } PHP - URL doğrulama Girilen adresin doru bir url olup olmadığını kotrol edebilirsiniz. Eğer yanlışsa ekrana uyarı mesajı verebilirsiniz. $website = test_input($_POST["website"]); if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) { $websiteErr = "Invalid URL"; } Buradaki verileri sitenizin kayıt veri kodlarındaki uygun yere ekleyerek kullanabilirsiniz.

Okuyucu Yorumları
0 Yorum